OSANOTTOEHDOT

Lappeenrannan Joulutori Osanottoehdot 2019

1. MARKKINOIDEN JÄRJESTÄJÄ, AIKA JA PAIKKA

Järjestäjä: Lappeenrannan kaupunki (tilaaja) yhteistyössä Ideointi- ja tapahtumatoimisto Mimmone Oy:n  (tuottaja) kanssa

Paikka: Marianaukio

Joulutorin toiminta-aika: 7.-22.12.2019

Joulutorin myyntimökkien sitova varaus tulee tehdä 30.9.2019 mennessä. Tämän jälkeen järjestäjä markkinoi vapaaksi jääneitä vuokra-aikoja suoraan myyjille.

Myyntiajat yleisölle: arkisin klo 11.00-18.00, lauantaina klo 11.00-17.00, sunnuntaina klo 11.00-17.00

Sisäänpääsy: ei pääsymaksua

Myyntiajat ovat sitovia. Mikäli kuitenkin myyjä sulkee myyntipaikkansa myyntiaikana, seuraa tästä seuraavanlaiset sanktiot:

  • Myyntipaikan sulkeminen aukioloaikana: 360 €
  • Myyntitoiminnan kokonaan lopettaminen markkina-aikana: 720 €

Myyntiajoista poikkeaminen ilman sanktioita on mahdollista vain ylivoimaisen esteen edessä (esim. sairaustapaus on todistettava lääkärintodistuksella). Kaikista poikkeustilanteista tulee ilmoittaa järjestävälle taholle hyvissä ajoin ennakkoon.

2. PAIKANVUOKRA

Mökki (n. 5,6 m²)

  • 1. viikko (8 päivää) 7.-14.12.2019, 220 €
  • 2. viikko (8 päivää) 15.-22.12.2019, 220 €
  • Koko tapahtuma-aika (16 päivää) 7.-22.12.2019, 350 €

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24 %).

3. MYYJÄT JA TUOTTEET

Myyjinä voivat olla ensisijaisesti jouluisia käsitöitä, taidetta, koristeita, ruokaa ym. myyviä yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä. Ainoastaan ne tuotteet, jotka järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa myyntiin. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut myyntiesineet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille myyjille tai yleisölle.

Myyntipaikka on mahdollista jakaa toisten myyjien kanssa. Kaikki kauppiaat tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä tai järjestäjän kanssa erikseen sovittuna määräpäivänä. Jaetussa myyntipaikassa voi olla vain järjestäjän hyväksymät tuotteet. Myyjä saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta.

4. MYYNTITILAN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Sitova mökin varaus tehdään varaamalla paikka suoraan järjestäjän www-sivuilta sähköisellä lomakkeella 30.9.2019 mennessä. Järjestäjän kirjallisesti tai sähköpostilla hyväksymä varaus on molempia osapuolia sitova, myyntipaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus. Järjestäjä vahvistaa paikat sitovan varauksen tehneille myyjille viimeistään 1.10.2019.

Myyjä ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen mökkiään tai sen osaa. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta.

Myyjällä on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä kun järjestäjän hyväksyminen on postitettu/lähetetty sähköpostilla myyjälle, kuitenkin viimeistään 15.10.2019 mennessä.

5. MYYNTIPAIKKOJEN SIJOITUS

Järjestäjä määrää myyntipaikkojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon toimialaryhmityksen, alueen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksiensa mukaan myyjien toivomukset.

Järjestäjä toimittaa myyjille pohjakartan, johon on merkitty myyntipaikan/-paikkojen sijainti, numero ja mökkien mitat.

6. MAKSUEHDOT

Markkinoiden järjestäjä laskuttaa myyjältä myyntipaikan vuokran yhdessä erässä siten, että myyntipaikan kokonaisvuokra on maksettava laskun eräpäivään mennessä ja kaikissa tapauksissa ennen tapahtumaa. Jaetut mökit laskutetaan yhdellä laskulla.

Mikäli peruutus tapahtuu 15.10.2019 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä koko paikanvuokra. Jos myyjä ei ole maksanut vuokriaan edellä mainittuihin päivämääriin mennessä, on järjestäjällä oikeus ilman eri ilmoitusta osoittaa varattu tila muiden käyttöön.

7. TUOTTEIDEN NÄYTTEILLE ASETTAMINEN JA MYYNTIPAIKKOJEN TYHJENTÄMINEN

Tuotteiden näytteille asettaminen, tavaroiden kuljetus ja myyntipaikkojen tyhjentäminen on tehtävä järjestäjän erikseen lähettämien ohjeiden sekä alla olevien ajankohtien mukaisesti.

Ohjeet postitetaan/ilmoitetaan myyjille hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Myyntipaikkojen on oltava valmiina

  • 1. viikon osalta lauantaina 7.12.2019 kello 11.00 ja
  • 2. viikon osalta sunnuntaina 15.12.2019 kello 11.00

Myyntipaikkojen on oltava tyhjennetty

  • 1. viikon osalta lauantaina 14.12.2019 kello 18.00
  • 2. viikon osalta sunnuntaina 22.12.2019 kello 18.00

Myyjä vastaa oman mökkinsä somistamisesta, puhtaanapidosta ja loppusiivouksesta.

Myyjällä ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan Joulutorilla oman osastonsa rajojen ulkopuolella, ellei siitä ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia.

8. VAHINGOT

Myyjä on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, myyntiesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita yleisölle, toisille myyjille, järjestäjälle, myyntimökille ja -alueelle saattaa aiheutua.

9. SÄHKÖT JA MUU VARUSTELU

Myyntipaikkaan kuuluu sähkö, valovirta (230V/10A). Kaikki mökin sisällä ja ulkona olevat jatkojohdot ovat oltava suojausluokkaa IP44. Sisäkäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja ei saa käyttää. Mahdolliset voimavirtatarpeet sovitaan erikseen. Sähkönkulutuksen mahdollisia rajoituksia on ehdottomasti noudatettava. Sähkölämmittimien ja muiden voimakkaan virtapiikin aiheuttavien sähkölaitteiden käyttö on kielletty.

10. PALO- JA MUU TURVALLISUUS

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja järjestäjän ennakkolupa. Elintarvikkeita myyvien kauppiaiden tulee hankkia tarvittavat myyntiluvat ja todistukset.

11. PUHTAANAPITO

Järjestäjä huolehtii katualueen ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Myyjät vastaavat itse myyntipaikkojensa siisteydestä sekä rakennus- ja purkujätteiden kuljetuksesta järjestäjän tarkoitukseen osoittamiin jätesäiliöihin.

12. VARTIOINTI

Järjestäjä vastaa lupaehtojen mukaisesti vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä markkina-alueella tapahtuma-aikana. Järjestäjän vastuulle ei kuulu tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollinen vioittuminen tai katoaminen. Vartiointi alkaa lauantaina 7.12.2019 klo 11:00 ja päättyy sunnuntaina 22.12.2019 klo 17:00.

13. VAKUUTUKSET

Myyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

14. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei sitä voittamattomien esteiden (force majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.

Näiden ehtojen tulkinnassa syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiasteessa Suomen lain mukaan.

Lähettämällä Joulutorin ilmoittautumislomakkeen myyjä sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi antamia ohjeita.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.